ASCO logo

zdjęcie w tle

Kompleksowa produkcja i szeroki zakres usług

Podzespoły dla przemysłu rolniczego
Podzespoły dla przemysłu kolejowego
Podzespoły dla przemysłu związanego z energią odnawialną
(elektrownie wiatrowe)
Urządzenia transportowe i dźwigi osobowe
(dźwigi na podnośniku)
Podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
Budowa maszyn i doposażanie
(układy pneumatyki, hydrauliki, elektryczne i elektroniczne)
Nietypowe i jednostkowe maszyny

ASCO Co. Ltd. Sp. z o. o. działając głównie jako kooperant renomowanych firm europejskich chce dostarczać najwyższej jakości wyroby i usługi w zakresie wytwarzania konstrukcji spawanych, podzespołów  i części mechanicznych, montażu wyrobów ze stali i materiałów nieżelaznych, szczególnie dla budownictwa i transportu kolejowego. Usługi z zakresu cięcia materiałów strumieniem wody, laserem, plazmą, obróbki plastycznej na zimno, skrawaniem oraz malowaniem na mokro.