image

Dotacja na kapitał obrotowy dla Asco co ltd sp. z o.o.

Dotacja na kapitał obrotowy dla Asco co ltd sp. z o.o.

Numer Projektu: POIR.03.04.00-04-0037/20

Nazwa Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Asco co ltd sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta: ASCO CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Program Operacyjny: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: POIR 03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Wydatki ogółem: 303 756,54

Wydatki kwalifikowane: 303 756,54

Dofinansowanie: 303 756,54