image

Poddziałanie 5.2.2 „Wsparcie Inwestycji Przedsiębiorstw”

Poddziałanie 5.2.2 „Wsparcie Inwestycji Przedsiębiorstw”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego    

ASCO CO Ltd. Sp. z o.o. informuje, iż w ramach Poddziałania 5.2.2. „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw” RPO WK-P

zrealizowano Projekt zgodnie z Umową o dofinansowanie

nr WPW.II.3043-2-245-28/09     

pt. „Wdrożenie innowacyjnych technologii zrobotyzowanego spawania laserowego, cięcia wodnego i innych technologii obróbki metali jako kluczowy element strategii rozszerzenia profilu biznesowego i podniesienia potencjału technologicznego warunkujących trwałe utrzymanie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej spółki

  • Całkowita wartość Projektu – 4 334 691,56 zł
  • Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 201 145,62 zł
  • Wkład budżetu państwa – 211 966,88 zł
  • Wkład własny – 2 921 579,06 zł

W związku z wyżej wymienionym Projektem firmie ASCO Co Ltd Sp. z o.o. przyznano dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 39,50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie to jest wkładem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

W przypadku niniejszego Projektu osiągnięto następujące rezultaty:

  1. Inwestycja w nowoczesny park maszynowy pozwoliła na rozszerzenie oferty o nowe i udoskonalone produkty/usługi;  
  2. Wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów/usług wpłynęło na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku lokalnym i regionalnym;
  3. Stworzono 8 nowych stanowisk pracy z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn;
  4. Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko (technologie wdrażane w ramach Projektu są całkowicie przyjazne dla środowiska).